I. Povolení

Spolu se zadáním svých osobních a podnikatelských údajů na webových stránkách společnosti Wortmann KG (URL: www.tamaris.de) prohlašujete svůj osobní souhlas s tím, že společnost Wortmann KG smí Vaše údaje dále zpracovávat a využívat za účelem provedení a realizace Vaší poptávky a také za dalšími níže uvedenými účely. Kdykoli však máte právo Vaše povolení s budoucí platností písemní formou odvolat.

II. Všeobecné podmínky


1. Právo na ochranu dat

Společnost Wortmann KG se zavazuje chránit Vaší soukromou sféru, sesbírané informace o Vás proto využívá v souladu s platným spolkovým zákonem o ochraně dat (BDSG) a zákonem o telemédiích (TMG).

Tento odkaz na ochranu údajů objasňuje ve smyslu uvedených předpisů, které údaje nevztahující se k Vaší osobě a které osobní údaje bude během Vaší návštěvy na našich webových stránkách společnost Wortmann KG shromažďovat, a jak bude tyto údaje zpracovávat a užívat.

Tento odkaz však neplatí pro společnosti, které odkazují pomocí linku na webové stránky www.tamaris.de nebo pro společnosti, na jejichž webové stránky odkazuje společnost Wortmann KG linkem.


Společnost Wortmann KG si vyhrazuje právo upravit bez předchozího oznámení informace uvedené v tomto odkazu na ochranu údajů v souladu se změnami legislativy, jurisdikce nebo obchodních procesů. Za platnou se považuje vždy zde uvedená aktuální verze.

2. Bezpečnost dat

Ochrana dat má pro společnost Wortmann KG vysokou prioritu. Proto také provozujeme aktivní ochranu dat, abychom zajistili diskrétnost všech dat vztahujících se k Vaší osobě.

III. Získávání a zpracování dat během Vaší návštěvy na našich webových stránkách


1. Které neosobní údaje získává firma Wortmann KG během Vaší návštěvy na našich webových stránkách?

Při jakémkoli přístupu uživatele na naše webové stránky, tzn. při každém vyvolání nebo pokusu o vyvolání souboru na tomto serveru se uloží data o tomto procesu do protokolárního souboru (Logfile). Tato data nejsou osobní; proto zpravidla nedovedeme určit, který uživatel vyvolal která data, přičemž se rovněž nepokoušíme tyto informace zjišťovat.

a) Při každém vyvolání se jednotlivě uloží následující záznam dat:

-    IP adresa (v některých případech osobní)
-    název vyvolaného souboru
-    datum a hodinový čas vyvolání
-    přenesené množství dat
-    hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné
-    hlášení, proč dané vyvolání v daném případě selhalo
-    jméno Vašeho dodavatele internetových služeb
-    informace o prohlížeči (např. typ prohlížeče, rozlišení obrazovky)
-    operační systém
-    webová stránka, z níž jste nás navštívili.

b) Jakým způsobem využívá firma Wortmann KG takto získaná neosobní data?

Všechna jmenovaná data jsou námi vyhodnocována výhradně za účely vedení vlastní statistiky, přičemž jsou následně mazána. Využíváme tato data, abychom udělali naší webovou stránku pro Vás lepší a ještě bezpečnější.

2. Která osobní data získává firma Wortmann KG během Vaší návštěvy na našich webových stránkách?

Vaše zadané osobní údaje (jako např. jméno, adresa, kontaktní údaje) se posílají ve formě online formuláře (kontaktní formulář)na centrální emailovou adresu, kde je čte a vyhodnocuje náš servisní personál. Vaše osobní data jsou proto dočasně ukládána v emailové schránce za účelem zpracování, po úplném zpracování následuje jejich smazání. Zprostředkovaná osobní data se následně využívají k navazování kontaktů, resp. k zodpovídání Vašich dotazů. I když se sebevíce snažíme o ochranu Vašich dat v rámci platných zákonů o ochraně údajů, není žádná elektronická komunikace naprosto bezpečná. Nelze proto vyloučit, že přes naše snahy může dojít k využití všech informací, které jste dobrovolně zpřístupnili prostřednictvím internetu, jinými stranami. Proto také nelze z naší strany nést odpovědnost a ručit za zveřejnění informací následkem chybného přenosu dat a/nebo neautorizovaného přístupu třetí strany.

IV. Cookies

Firma Wortmann KG využívá v současností dočasné cookies, aby poskytla svým klientům příznivější, efektivnější a bezpečnější internetové služby. Tyto takzvané "session-cookies" se pokaždé po ukončení Vaší návštěvy internetu mažou.

V. Informace a kontaktování


Pokud máte otázky nebo připomínky k ochraně a bezpečnosti dat firmy Wortmann KG, zašlete prosím zprávu na info[at]wortmann.com.